Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Produktbeskrivelse: Køb af et IntraActive Replay abonnement inkluderer adgang til vores cloudbaserede infoskærm software produkt IntraActive Replay, som giver brugeren mulighed for at styre og administrere digital signage på tværs af forskellige enheder. Ved køb af et IntraActive Replay abonnement får kunden adgang til at publicere indhold til en skærm/enheder. Abonnementet er således baseret på et abonnement til en skærm/enhed. Ønsker man som kunde at publicere indhold til 5 skærme, kræver det 5 x abonnementer til IntraActive Replay.

2. Prisen for vores cloudbaserede infoskærm software produkt er angivet her på vores hjemmeside og er eksklusiv moms. Prisen inkluderer adgang til software og kundesupport.

3. Betalingsbetingelser: Betaling skal ske ved køb via de betalingsmetoder, der er angivet på vores hjemmeside – https://intraactivereplay.dk/pris/ . Der er mulighed for at teste et IntraActive Replay abonnemt af i 30 dage inden betaling. Betaling kan ske

4. Levering: Da IntraActive Replay er cloudbaseret, vil levering ske digitalt.

5. Ejendomsforbehold: Produktet forbliver vores ejendom

6. Immaterialretligheder: Køberen erhverver en tidsgrænset brugsret til softwaren. Alle rettigheder til softwaren, herunder immaterialretlige rettigheder, forbliver leverandørens ejendom.

7. **Risikoens overgang**: Risikoen for produktet overgår ved leveringen.

8. Reklamation og ansvar: Kunden skal straks ved modtagelsen af det leverede, og inden dette installeres, konfigureres og/eller ibrugtages, gennemgå det leverede med henblik på at sikre sig, at det leverede er mangelfrit.

9. Fortrydelsesret: Produkter og tillægsydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret .

10. Ændringer af betingelserne: Vi forbeholder os retten til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser. Alle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

11. Tvister: Eventuelle tvister skal afgøres af danske domstole.

Get Replay

Add your contact details below and we will get back to you as soon as possible. We look forward to supporting you with your digital signage solution.

Once you have completed the form, we will send you an email explaining how to download and use Replay.

Bestil demo

Udfyld kontaktoplysninger nedenfor – så hører du fra os i løbet af kort tid. Vi ser frem til at støtte dig med din infoskærmsløsning.

Når du har udfyldt formularen sender vi dig en e-mail, som forklarer, hvordan du kan downloade og bruge Replay.

Thank you

You will receive a confirmation email within a few minutes.
You can download Replay for Microsoft Teams right here.